Skadeanmeldelser

Ved skade af varebil i forbindelse med uheld eller andre hændelser, SKAL der altid rettes henvendelse til DG Biler ApS på tlf. 20 96 08 30.

Følgende oplysninger skal kunne fremlægges

– Nøjagtige sted/location for uheldet eller hændelsen

– Tidspunkt for uheldet eller hændelsen

– Beskrivelse af hændelsen

– Personskade eller ej

– Vidner (Husk at få oplysninger på vidne i form af tlf. nr. navn, adresse)