Forsikring

Forsikringer

Udlejer har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring samt kaskoforsikring på køretøjet.

Ansvarsforsikringsaftalen er udformet således, at lejere og eventuelt andre fører, er ansvarsforsikrede.    

Det er aftalt, at lejeren skal holde udlejeren skadesløs for ethvert beløb på indtil kr. 10.000,00, som udlejeren er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser i ansvarsforsikringspolice eller i kaskoforsikringspolice om at udlejeren bærer en del af risikoen for skader, som er omfattet af forsikringen.   

Det bemærkes, at der ikke er tegnet godsforsikring. Dette påhviler således lejeren.